Κυριακή 21 Μαρτίου 2010


- Γνωρίζεις τι είναι η ένταξη;

- Ναι!

- Λοιπόν, εδώ να το ξεχάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: